Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Desteklenen Projelerde Görevli Bursiyerlerin SGK Kapsamında Dahil Edilmesine Yönelik Kanun Düzenlemesi