Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Toplam 4363 görüntüleme

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin 22 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 28 Aralık 2016 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği içerisinde bulunan birçok maddede önemli değişikliğe gidildi. Buna göre,

İhtiyaç duyulan tanımlamalar eklenerek, tanım, belge ve maddelerde güncel mevzuata uygunluk sağlandı,
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin yaptığı işlemleri harcama yetkilisi adına kontrol edecek Taşınır Kontrol Yetkilisi tanımı getirildi,
Zimmet algısının oluşturduğu olumsuz bakış açısının değiştirilmesi amacıyla belgenin adı “Taşınır Teslim Belgesi” olarak değiştirildi,
Ortak kullanım alanlarına tahsis edilen taşınırlar konusunda ortaya çıkan sorumluluk hususuna açıklık getirildi,
Taşınırların hurdaya ayrılmasında yetki tamamen harcama yetkilisine bırakıldı,
Harcama birimleri itibarıyla hazırlanan taşınır mal yönetim hesabının Sayıştay gönderilmesi yerine biriminde muhafaza edilmesi ve denetime yetkili olanlara istenilmesi halinde ibraz edilmesi öngörüldü,
Cetvel adları 5018 sayılı Kanuna uygun hale getirildi,
Rayiç Bedel yerine Gerçeğe Uygun Bedel tanımı getirildi,
Sanal Ambar kavramı eklendi.

İlgili yönetmelik ve getirdiği yeniliklere yönelik kapsamlı bilgilere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.
Muhasebat Genel Müdürlüğünün Taşınır Mal Yönetmeliği sunumu için tıklayınız.