Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

YÖK Başkanlığında BAP Birimleri Mevzuat Güncelleme Çalıştayı Gerçekleştirildi

Toplam 5908 görüntüleme

YÖK Başkanlığı tarafından oluşturulan çalışma gurubunun faaliyetleri kapsamında hazırlanan mevzuat taslakları 02 Ekim 2013 tarihinde YÖK Başkanlığında gerçekleştirilen bir çalışma toplantısı ile son kez revize edildi.

Bu kapsamda hazırlanan taslaklar aşağıda belirtilmiştir.

1. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Taslağı (pdf)

2. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri İle İlgili Harcama Esasları Taslağı (pdf)

3. Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller (pdf)

Üniversiteler tarafından projeler kapsamında lisansüstü öğrenim öğrencilerine burs verilmesi, hakem değerlendirme ücreti ödenmesi ve proje teşvik ikramiyesi ödenebilmesi ile ilgili hususlar mevcut yasalar kapsamında uygulanamadığı için yönetmelikte bu tür uygulamalara yer verilememiştir. Ancak bu konularda ilgili yasaya eklenecek bir madde ile bu hususların da hayata geçebilmesi mümkün olacaktır. Bu nedenle yasaya eklenmesi gereken madde taslağı da hazırlanmış olup, bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve talepler YÖK Başkanlığına bir rapor ile sunulacaktır. Ayrıca BAP Birimlerinin teşkilat kanununda uygun bir şekilde tanımlanması hususundaki görüşler de ilgili mercilere aktarılacaktır.

KATILIMCILAR

 Prof.Dr.Adem KALINLI Erciyes Üniversitesi, Düzenleme Kurulu Başkanı

 Prof.Dr.Serhat PABUCCUOĞLU İstanbul Üniversitesi

 Prof.Dr.Gülnur GÜLER Hacettepe Üniversitesi

 Gülcan Gönülal SEYHAN Ortadoğu Teknik Üniversitesi

 Vicdan YALÇIN Boğaziçi Üniversitesi

 Yusuf KÖŞKER Boğaziçi Üniversitesi

 Behzat ŞENTÜRK İstanbul Teknik Üniversitesi

 Hatice KUL İstanbul Teknik Üniversitesi

 Halit Erdal MEMİLİOĞLU Hacettepe Üniversitesi

 Zübeyde KÜTÜK Akdeniz Üniversitesi

 Satı Kayıkçı İstanbul Üniversitesi

 Heval KARA İstanbul Üniversitesi

 Remzi KÜÇÜKÖMEROĞLU İstanbul Üniversitesi

 Tuba TOKMAK Ankara Üniversitesi

 Cengiz HEPEYİLER Dokuz Eylül Üniversitesi

 Kamil KOÇAK Dokuz Eylül Üniversitesi

 Muhammet BİLGİÇ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 Zeynel TUFAN Süleyman Demirel Üniversitesi

 Eren TOPRAK Kamu İhale Kurumu Başkanlığı

 Dr.Ferhat GÜNDÜZ Sayıştay Başkanlığı

 Ozan ALKAN Maliye Bakanlığı

 Barbaros ÖZBEY TÜBİTAK