Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Değerler ve İlkeler

İnsana, emeğe ve bilgiye saygı,
Bilimsel ve saydam değerlendirme,
Bilimsel etik kurallara mutlak uyum,
Kaynakların kullanımında verimlilik,
Özgür araştırma ortamı,
Hesap verebilirlik,
Katılımcı yönetim anlayışı.